88 กลุ่มดาวที่รับรองโดยสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล ตอนที่ 3

61. กลุ่มดาวนกยูง (Pavo)

กลุ่มดาวนกยูง (Pavo)

กลุ่มดาวนกยูง เป็นกลุ่มดาวในซีกฟ้าด้านใต้ ปรากฏในแผนที่ดาวยูราโนเมเทรีย (Uranometria) ของ โยฮันน์ เบเยอร์ เมื่อปี ค.ศ. 1603

62. กลุ่มดาวม้าบิน (Pegasus)

กลุ่มดาวม้าบิน (Pegasus)

กลุ่มดาวม้าบิน เป็นกลุ่มดาวในซีกฟ้าด้านเหนือ ตั้งชื่อตาม “เพกาซัส” สัตว์วิเศษในเทพนิยายกรีก ดาวฤกษ์สว่าง 4 ดวงในกลุ่มที่เรียงตัวกันเรียกว่า “จัตุรัสม้าบิน” ดาวดวงหนึ่ง ใน 4 ดวงนี้เป็นสมาชิกของทั้งกลุ่มดาวอันโดรเมดาและกลุ่มดาวม้าบิน

63. กลุ่มดาวเพอร์ซิอัส (Perseus)

กลุ่มดาวเพอร์ซิอัส (Perseus)

กลุ่มดาวเพอร์ซิอัส เป็นกลุ่มดาวในซีกฟ้าด้านเหนือ ตั้งชื่อตาม “เพอร์ซิอัส” วีรบุรุษกรีกผู้ฆ่าอสูรร้ายเมดูซาในเทพนิยายกรีก กลุ่มดาวเพอร์ซิอัสเป็นตําแหน่งจุดกระจายดาวตกของ “ฝนดาวตกเพอร์ซิอัส” ซึ่งเกิดกลางเดือนสิงหาคมทุกปี

64. กลุ่มดาวนกฟีนิกซ์ (Phoenix)

 กลุ่มดาวนกฟีนิกซ์ (Phoenix)

กลุ่มดาวนกฟีนิกซ์ เป็นกลุ่มดาวขนาดเล็กในซีกฟ้าด้านใต้ ฟีนิกซ์เป็นนกวิเศษในตํานานกรีก ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นอมตะ ยามใดที่แก่เฒ่าร่วงโรยจะสามารถเผาร่างตัวเองแล้วกลายเป็นนกหนุ่มได้ทุกครั้งตลอดกาล ชื่อนี้นักเดินเรือชาวดัตช์ ปีเตอร์ ดีร์กโซน ไกเซอร์ และ เฟรดริก ดี เฮาท์มัน เอามาใช้เรียกกลุ่มดาว

65. กลุ่มดาวขาตั้งภาพ (Pictor)

กลุ่มดาวขาตั้งภาพ เป็นกลุ่มดาวขนาดเล็กในซีกฟ้าด้านใต้ นิโคลา หลุยส์ เดอ ลากาย ตั้งชื่อนี้ให้ เมื่อกลางคริสต์ศตวรรษที่ 18

66. กลุ่มดาวปลา หรือกลุ่มดาวราศีมีน (Pisces)

กลุ่มดาวปลา หรือกลุ่มดาวราศีมีน (Pisces)

กลุ่มดาวปลา (กลุ่มดาวราศีมีน) เป็นกลุ่มดาวหนึ่งในจักรราศี อยู่ระหว่างกลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำทางทิศตะวันตกกับกลุ่มดาวแกะทางทิศตะวันออก 

67. กลุ่มดาวปลาใต้ (Piscis Austrinus)

กลุ่มดาวปลาใต้ เป็นกลุ่มดาวหนึ่งในกลุ่มดาว 88 กลุ่มที่รับรองโดยสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล และยังเป็นกลุ่มดาวรุ่นแรกในจํานวนกลุ่มดาว 48 กลุ่มของทอเลมี มีดาวฤกษ์สว่างอยู่ดวงเดียว คือ ดาวโฟมัลฮอต

68. กลุ่มดาวท้ายเรือ (Puppis)

กลุ่มดาวท้ายเรือ เป็นกลุ่มดาวทางซีกโลกด้านใต้ เป็นกลุ่มดาวส่วนที่ใหญ่ที่สุดหลังจากการแบ่งกลุ่มดาวเรืออาร์โกออกจากกัน 

69. กลุ่มดาวเข็มทิศ (Pyxis)

กลุ่มดาวเข็มทิศ เป็นกลุ่มดาวในซีกฟ้าด้านใต้ ชื่อนี้ นิโคลา หลุยส์ เดอ ลากาย ตั้งให้เมื่อกลางคริสต์ศตวรรษที่ 18 เดิมเรียกกันว่า Pyxis Nautica ไม่แน่ชัดว่าชื่อเดิมจะใช้แทนสัญลักษณ์อะไร แต่ปัจจุบันเข้าใจกันว่าน่าจะเป็นสัญลักษณ์แทนเข็มทิศของกลุ่มดาวเรืออาร์โก แม้ในยุคนั้นยังไม่มีเข็มทิศใช้ก็ตาม

70. กลุ่มดาวตาข่าย (Reticulum)

กลุ่มดาวตาข่าย เป็นกลุ่มดาวขนาดเล็กในซีกฟ้าด้านใต้ เป็นกลุ่มดาวขนาดเล็กที่สุดเป็นอันดับ ที่ 3 ในท้องฟ้า ชื่อนี้ นิโคลา หลุยส์ เดอ ลากาย ตั้งให้เมื่อกลางคริสต์ศตวรรษ ที่ 18 โดยต้องการจะหมายถึงตาข่ายในกล้องสําหรับวัดตําแหน่งดาวในกลุ่มดาวลูกธนู

71. กลุ่มดาวลูกธนู (Sagitta)

กลุ่มดาวลูกธนู เป็นกลุ่มดาวที่มีขนาดเล็กที่สุดเป็นอันดับที่ 3 ในท้องฟ้า รองจากกลุ่มดาวกางเขนใต้และกลุ่มดาวม้าแกลบ แม้จะมีขนาดเล็กแต่ก็เป็นกลุ่มดาวเก่าแก่หนึ่งในกลุ่มดาว 48 กลุ่มที่อยู่ในรายการของทอเลมี ในบรรดากลุ่มดาว 88 กลุ่มดาวลูกธนูเป็นกลุ่มที่รับรองโดยสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล

72. กลุ่มดาวคนยิงธนู หรือกลุ่มดาวราศีธนู (Sagittarius)

กลุ่มดาวคนยิงธนู หรือกลุ่มดาวราศีธนู (Sagittarius)

กลุ่มดาวคนยิงธนู (กลุ่มดาวราศีธนู) เป็นกลุ่มดาวหนึ่งในจักรราศี จินตนาการจากนิยายกรีกเป็นรูปคนครึ่งม้ากําลังน้าวคันธนู กลุ่มดาวคนยิงธนูอยู่ระหว่างกลุ่มดาวแมงป่องทางทิศตะวันตกกับกลุ่มดาวแพะทะเลทางทิศตะวันออก ดาวสว่างในกลุ่มดาวนี้เรียงกันเป็นรูปร่างคล้ายกาน้ำชา

73. กลุ่มดาวแมงป่อง หรือกลุ่มดาวราศีพิจิก (Scorpius)

กลุ่มดาวแมงป่อง (กลุ่มดาวราศีพิจิก) เป็นกลุ่มดาวที่มีขนาดใหญ่อยู่ในซีกฟ้าด้านใต้ เป็นกลุ่มดาวหนึ่งในจักรราศี อยู่ใกล้กับศูนย์กลางทางช้างเผือก มีลักษณะเด่นที่สุด สังเกตง่าย และรูปลักษณ์จําลองของกลุ่มดาวก็ดูเหมือนจะเทียบได้กับแมงป่องจริงๆ จึงทําให้หลายชาติหลายวัฒนธรรมเรียกกลุ่มดาวนี้เหมือนกัน กลุ่มดาวแมงป่องหรือกลุ่มดาวพิจิกอยู่ ระหว่างกลุ่มดาวตาชั่งทางทิศตะวันตกกับกลุ่มดาวคนยิงธนูทางทิศตะวันออก ดาวสําคัญในกลุ่มดาวนี้คือดาวปาริชาต ซึ่งออกสีส้มแดง ส่วนดาวดวงอื่นเรียงตัวกันเป็นแถวยาวโค้งคล้ายหางแมงป่อง 

74. กลุ่มดาวช่างแกะสลัก (Sculptor)

กลุ่มดาวช่างแกะสลัก เป็นกลุ่มดาวในซีกฟ้าด้านใต้ ชื่อนี้ นิโคลา หลุยส์ เดอ ลากาย ตั้งให้เมื่อกลางคริสต์ศตวรรษที่ 18

75. กลุ่มดาวโล่ (Scutum)

กลุ่มดาวโล่ เป็นกลุ่มดาวขนาดเล็ก ชื่อนี้ โยแฮนเนส เอเวลีอุส เป็นผู้ตั้งให้ในคริสต์ศตวรรษที่ 17

76. กลุ่มดาววง (Serpens)

กลุ่มดาวง เป็นกลุ่มดาวหนึ่งในกลุ่มดาว 88 กลุ่มที่สหพันธ์ดาราศาสตร์สากลรับรอง และยังเป็นกลุ่มดาวรุ่นแรกในจํานวนกลุ่มดาว 48 กลุ่มของทอเลมี ด้วยเป็นกลุ่มดาวที่ อนข้างแตกต่างจากกลุ่มดาวอื่นตรงที่แยกออกเป็น 2 ส่วน คือ หัวงู (Serpens Caput) อยู่ทางตะวันออกกับหางงู (Serpens Cauda) อยู่ทางตะวันตก ตรงกลางมีกลุ่มดาวคนแบกงคันกลาง

77. กลุ่มดาวเซกซ์แทนต์ (Sextans)

กลุ่มดาวเซกซ์แทนต์ เป็นกลุ่มดาวขนาดเล็กในบริเวณเส้นศูนย์สูตรฟ้าค่อนไปทางใต้ ชื่อนี้ โยแฮนเนส เฮเวลีอุส เป็นผู้ตั้งให้ในคริสต์ศตวรรษที่ 17

78. กลุ่มดาววัว กลุ่มดาวราศีพฤษภ หรือดาวธง (Taurus)

Taurus

กลุ่มดาววัว (กลุ่มดาวราศีพฤษภ หรือดาวธง) เป็นกลุ่มดาวหนึ่งในจักรราศี จะเห็นเด่นชัดในคืนฤดูหนาว อยู่ระหว่างกลุ่มดาวแกะทางทิศตะวันตก และกลุ่มดาวคนคู่ทางทิศตะวันออก มีกลุ่มดาวเพอร์ซิอัสและกลุ่มดาวสารถีอยู่ทางเหนือ ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นกลุ่มดาวนายพราน ส่วนทิศตะวันออกเฉียงใต้คือกลุ่มดาวแม่น้ำและกลุ่มดาวซีตัส

79. กลุ่มดาวกล้องโทรทรรศน์ (Telescopium)

กลุ่มดาวกล้องโทรทรรศน์ เป็นกลุ่มดาวในซีกฟ้าด้านใต้ ชื่อนี้ นิโคลา หลุยส์ เดอ ลากาย ตั้งให้เมื่อกลางคริสต์ศตวรรษที่ 18

80. กลุ่มดาวสามเหลี่ยม (Triangulum)

กลุ่มดาวสามเหลี่ยม เป็นกลุ่มดาวในกลุ่มดาว 88 กลุ่มที่รับรองโดยสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล และยังเป็นกลุ่มดาวรุ่นแรกในจํานวนกลุ่มดาว 48 กลุ่มของทอเลมี ลักษณะส่วนตัวของมันคือมีดาว 3 ดวงเรียงกันเป็นรูปสามเหลี่ยม

81. กลุ่มดาวสามเหลี่ยมใต้ (Triangulum Australe)

กลุ่มดาวสามเหลี่ยมใต้ เป็นกลุ่มดาวในซีกฟ้าด้านใต้ ปรากฏในแผนที่ดาวยูราโนเมเทรีย (Uranometria) ของ โยฮันน์ เบเยอร์ เมื่อปี ค.ศ. 1603

82. กลุ่มดาวนกทูแคน (Tucana)

กลุ่มดาวนกทูแคน เป็นกลุ่มดาวในซีกฟ้าด้านใต้ ปรากฏในแผนที่ดาวยูราโนเมเทรีย (Uranometria) ของ โยฮันน์ เบเยอร์ เมื่อปี ค.ศ. 1603 ดาราจักรเมฆแมคเจลแลนเล็กก็อยู่ทางด้านทิศใต้ของกลุ่มดาวนี้

83. กลุ่มดาวหมีใหญ่ หรือกลุ่มดาวจระเข้ (Ursa Major)

Ursa Major

กลุ่มดาวหมีใหญ่ (กลุ่มดาวจระเข้) เป็นกลุ่มดาวที่อยู่ในซีกฟ้าเหนือ เป็นกลุ่มดาวสําคัญที่จะช่วยชี้ไปถึงดาวเหนือได้ ดาว 7 ดวงที่เรียงเด่นในกลุ่มดาวทําให้คนไทยจินตนาการว่าเหมือนจระเข้ จึงเรียกว่าดาวจระเข้ ส่วนคนลาวเรียกว่าดาวหัวช้าง คนอังกฤษเรียกดาวคันไถ จีนและอเมริกาเหนือเรียก กระบวยใหญ่ โปรดสังเกตว่าผู้ที่เรียกกลุ่มดาวนี้ด้วยชื่อต่างๆกันล้วนเป็นคนที่อยู่ในซีกโลกด้านเหนือ เนื่องจากจะมองเห็นกลุ่มดาวนี้ได้ตลอดทั้งปี ตรงกันข้ามกับคนที่อยู่ในซีกโลกใต้ที่จะหาโอกาสมองเห็นได้ยาก เพราะตําแหน่งดาวจะอยู่ใต้พื้นโลกเกือบตลอดเวลา กลุ่มดาวนี้มีตํานานเกี่ยวข้องกับคัลลิสโตในเทพนิยายกรีก

84. กลุ่มดาวหมีเล็ก (Ursa Minor)

กลุ่มดาวหมีเล็ก เป็นกลุ่มดาวหนึ่งในกลุ่มดาว 88 กลุ่มที่รับรองโดยสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล และยังเป็นกลุ่มดาวรุ่นแรกในจํานวนกลุ่มดาว 48 กลุ่มของทอเลมี ปัจจุบันจะเห็นกลุ่มดาวนี้ที่บริเวณขั้วท้องฟ้าด้านเหนือ แต่ก็จะไม่คงที่ตลอดไปเพราะแกนหมุนของโลกส่ายไปมา

85. กลุ่มดาวใบเรือ (Vela)

กลุ่มดาวใบเรือ เป็นกลุ่มดาวในซีกฟ้าด้านใต้ ก่อนหน้านี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มดาวอาร์โก

86. กลุ่มดาวหญิงสาว หรือกลุ่มดาวราศีกันย์ (Virgo)

กลุ่มดาวหญิงสาว (กลุ่มดาวราศีกันย์) เป็นกลุ่มดาวหนึ่งในจักรราศี มีขนาดใหญ่จนสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย มีดาวรวงข้าวเป็นดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดในกลุ่ม อยู่ระหว่างกลุ่มดาวสิงโตทางทิศตะวันตกและกลุ่มดาวตาชั่ง

87. กลุ่มดาวปลาบิน (Volans)

กลุ่มดาวปลาบิน เป็นกลุ่มดาวขนาดเล็กในซีกฟ้าด้านใต้ ปรากฏในแผนที่ดาวยูราโนเมเทรีย (Uranometria) ของ โยฮันน์ เบเยอร์ เมื่อปี ค.ศ. 1603

88. กลุ่มดาวสุนัขจิ้งจอก (Vulpecula)

Vulpecula

กลุ่มดาวสุนัขจิ้งจอก เป็นกลุ่มดาวจางๆในซีกฟ้าเหนือ อยู่ตรงกลางของสามเหลี่ยมฤดูร้อน

สนับสนุนโดยยูฟ่าเบท ufabet