เหล่าเทพและเทพีชั้นรองต่างๆที่มีบทบาทอยู่ในตํานานกรีก

เหล่าเทพและเทพีชั้นรองต่างๆที่มีบทบาทอยู่ในตํานานกรีก

นอกเหนือจากเทพเจ้าที่มีชื่อเสียงที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น ยังมีเทพชั้นรองๆอีกหลายองค์ที่มีบทบาทอยู่ในตํานานกรีกและมีคนเคารพบูชาในสมัยนั้นไม่น้อย บางองค์ก็ประกอบอยู่ในเรื่องต่างๆหลายเรื่อง เทพชั้นรองที่ว่ามีทั้งเทพและเทพีและส่วนใหญ่ก็เป็นลูกๆของจากซูส เช่น ลูก ๆของซูสกับเทพีธีมิส (Themis) เทพีแห่งความยุติธรรม ซึ่งมีอยู่สองพวกก็คือ

พวกโฮเร (Horae)

พวกโฮเร (Horae) เป็นเทพแห่งฤดูกาลและช่วงเวลาตามธรรมชาติ มีอยู่ 3 องค์ ได้แก่

ยูโนเมีย (Eunomia) ระเบียบ (กรีก: ธาลโล-Thalo)
ดีก (Dike) การตัดสิน (กรีก: ออกโซ-Auxo)
ไอรีนี (Eirene) ความสงบ (กรีก: คาร์โพ Carpo)

พวกมอยเร (Moerae)

พวกมอยเร (Moerae)

พวกมอยเร (Moerae) เป็นเทพีชะตาลิขิต มี 3 องค์ ได้แก่

โคลโธ (Clotho) ทําหน้าที่ปั่นเส้นด้ายแห่งชีวิต (เกิด)
แลคคีซิส (Lachesis) ทําหน้าที่เป็นผู้ทอดเส้นด้าย (วัยเด็ก-วัยชรา)
อโธรพอส (Atropos) ทําหน้าที่ตัดเส้นด้าย (หยุดเวลาบนโลก)

ทั้งสามทำหน้าที่เป็นผู้ปั่นด้ายแห่งชะตากรรม

เทพสามสง่า (Three Graces)

เทพสามสง่า (Three Graces)

เทพสามสง่า (Three Graces) ลูกๆของซูสกับยูรีโนมี (Eurynome) ได้แก่

อไกลอา (Aglaia) เทพีแห่งความสง่า
ยูโฟรซีนี (Euphrosyne) เทพีแห่งความร่าเริง
ธาเลีย (Thalia) เทพีแห่งความสนุก

คณานางมิวส์ (The Muses)

คณานางมิวส์ (The Muses)

คณานางมิวส์ (The Muses) เทพีแห่งศิลปะ ลูกๆของซูสกับนางเนโมซินี (Mnemosyne) มีอยู่ 9 นาง (แต่บางตํานานก็ว่ามิวส์ทั้ง 9 นี้เป็นลูกของซูสกับนางฮาร์โมเนีย เทวีที่เป็นลูกหลานของแอตลาส) ได้แก่

แคลลิโอพี (Caliope) นางมิวส์แห่งกวีนิพนธ์มหากาพย์ มีกระดานชนวนเป็นสัญลักษณ์
ไคลโอ (Clio) นางมิวส์แห่งประวัติศาสตร์ มีม้วนกระดาษและหนังสือเป็นสัญลักษณ์
เอราโท (Erato) นางมิวส์แห่งบทกวีนิพนธ์รัก มีพิณคธารา (Cithara) เป็นสัญลักษณ์
ยูเธอพ (Euthepe) นางมิวส์แห่งดนตรีสามัญ มีขลุ่ยและออลอส (Aulos) เป็น
สัญลักษณ์
เมลพอมีนี (Melpomene) นางมิวส์แห่งโศกนาฏกรรม มีหน้ากากเศร้าเป็น
สัญลักษณ์
โพลีฮิมเนีย (Polyhymnia) นางมิวส์แห่งดนตรีสดุดีปวงเทพมีผ้าคลุมศีรษะเป็นสัญลักษณ์
เทิร์ปซิคอเร (Terpsichore) นางมิวส์แห่งนาฏกรรม มีพิณไลร์เป็นสัญลักษณ์
ธาไลอา (Thalia) นางมิวส์แห่งสุขนาฏกรรม มีหน้ากากความสุขเป็นสัญลักษณ์
ยูเรนีอา (Urania) นางมิวส์แห่งดาราศาสตร์ มีลูกโลกและเข็มทิศเป็นสัญลักษณ์

หมายเหตุ: ศิลปะของคนกรีก คือ ดนตรี กาพย์กลอน และการละคร ที่ชาวกรีกยกย่องมากกว่างานจิตรกรรม ประติมากรรม 

เทพีฮีบี (Hebe)

เทพีฮีบี (Hebe)

เทพีฮีบี (Hebe) เทพีแห่งความเยาว์วัย เทพชั้นรองที่เป็นธิดาของซูสกับเฮรา ราชินีแห่งสวรรค์ ไม่ค่อยมีบทบาทมาก แต่เป็นเทพีข้างดี ปกติเป็นผู้เชิญถาดเครื่องดื่มของเทพในงานเลี้ยงจนกระทั่งแกนีมีดมาแทนที่ ตอนหลังได้แต่งงานกับเฮอร์คิวลิสเมื่อเขาตายและขึ้นไปรวมอยู่บนสวรรค์กับบรรดาเทพแล้ว (คลิก ที่นี่ เพื่ออ่านต่อ)

สนับสนุนโดยยูฟ่าเบท ufabet