Eat Indian Food & Curry On รวบรวมตำนานอาหารอินเดียจานเด่น ตอนที่ 2

ชัตนีย์: เครื่องเคียงสําคัญทองอาหารอินเดีย

Eat Indian Food & Curry On รวบรวมตำนานอาหารอินเดียจานเด่น ตอนที่ 2

ไม่มีอาหารอินเดียมื้อใดสมบูรณ์ได้หากปราศจากชัตนีย์ และชัตนีย์ชนิดที่ได้รับความนิยมสูงสุดก็คือมะนาวและมะม่วง อินเดียนิยมถนอมอาหารด้วยการนําผลไม้มาต้มกับน้ำส้มสายชูและน้ำตาลก่อนผสมเครื่องเทศมาหลายร้อยปีแล้ว และเมื่อถึงต้นศตวรรษที่ 16 เมื่อนักสํารวจชาวยุโรปเริ่มทําการค้ากับอินเดีย อาหารแปลกชนิดนี้ก็ถูกนําเข้าไปยังยุโรปเหนือในฐานะสินค้าหรูคําในภาษาฮินดูที่ใช้เรียกเครื่องเคียงรสจัดซึ่งเอาไว้กินคู่กับอาหารจานหลักคือ catni ออกเสียงว่า “ชัต-น” ซึ่งก็เป็นรากศัพท์ของคําที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เมื่อเรียกหาเครื่องจิ้มมากินกับปาปาดัม Continue reading “Eat Indian Food & Curry On รวบรวมตำนานอาหารอินเดียจานเด่น ตอนที่ 2”