88 กลุ่มดาวที่รับรองโดยสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล ตอนที่ 1

นอกเหนือจากดวงดาวที่เป็นดาวในระบบสุริยะและดาวจักรราศีที่อยู่ในสุริยะวิถีแล้ว ท้องฟ้าอันกว้างใหญ่หาที่สุดไม่ได้เหนือหัวเรานี้ ยังมีดวงดาวอีกตั้งมากมายประดับพราวพร่างไปหมด เป็นทั้งดาวที่สถิตอยู่กับที่และโคจรตามวิถี ความสวยงามของมันเป็นที่มาให้คนเราได้สนใจศึกษาเรื่องดาราศาสตร์มาช้านาน และนํามาใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ฤดูกาล เป็นประโยชน์ในการเดินทางมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว การศึกษาดาราศาสตร์ในยุคเริ่มนี้เองที่บรรพบุรุษปู่ย่าตายายคิดเครื่องช่วยจํา ผูกโยงจุดตําแหน่งดาวเข้ากับจินตนาการความเชื่อของตนตามแต่ใครจะเห็นอย่างไร  Continue reading “88 กลุ่มดาวที่รับรองโดยสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล ตอนที่ 1”