Star Myths ตํานานดาวกับเรื่องราวของเทพเจ้ากรีก ตอนที่ 1

Star Myths ตํานานดาวกับเรื่องราวของเทพเจ้ากรีก ตอนที่ 1

บทความนี้จะเป็นตํานานเกี่ยวข้องกับกลุ่มดาวที่น่าสนใจ แต่ในตํานานไม่ได้มีครบทั้ง 88 กลุ่ม  จึงเลือกมาได้เฉพาะที่ยาวพอและน่าสนุก ที่เหลือเป็นตํานานสั้นถึงสั้นมากจึงละเว้นไว้ ตามไปดูกันเลยดีกว่า Continue reading “Star Myths ตํานานดาวกับเรื่องราวของเทพเจ้ากรีก ตอนที่ 1”