88 กลุ่มดาวที่รับรองโดยสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล ตอนที่ 2

31. กลุ่มดาวหงส์ (Cygnus)

กลุ่มดาวหงส์ (Cygnus)

กลุ่มดาวหงส์ เป็นกลุ่มดาวในซีกเหนือของทรงกลมฟ้า (บางที่เรียกว่ากลุ่มดาวกางเขนเหนือเพื่อให้เข้าคู่กับกลุ่มดาวกางเขนใต้) จินตนาการเป็นรูปหงส์กางปีกบินตามแนวทางช้างเผือกหันหัวไปทางทิศใต้ อยู่ในกลุ่มดาว 88 กลุ่ม และเป็นหนึ่งในกลุ่มดาว 48 กลุ่มของทอเลมี 

32. กลุ่มดาวโลมา (Delphinus)

Delphinus

กลุ่มดาวโลมา เป็นกลุ่มดาวขนาดเล็กทางซีกฟ้าด้านเหนือ ใกล้เส้นศูนย์สูตรฟ้า อยู่ในกลุ่มดาว 88 กลุ่ม และเป็นหนึ่งในกลุ่มดาว 48 กลุ่มของทอเลมี 

33. กลุ่มดาวปลากระโทงแทง (Dorado)

กลุ่มดาวปลากระโทงแทง (Dorado)

กลุ่มดาวปลากระโทงแทง เป็นกลุ่มดาวอยู่ในซีกฟ้าด้านใต้ จุดเด่นในกลุ่มดาวนี้คือเมฆแมคเจลแลนใหญ่ ซึ่งกินพื้นที่เลยไปถึงกลุ่มดาวภูเขา

34. กลุ่มดาวมังกร (Draco)

กลุ่มดาวมังกร (Draco)

กลุ่มดาวมังกร เป็นกลุ่มดาวทางซีกฟ้าด้านเหนือ (อาจจะมองเห็นได้ยากหน่อย แต่คนที่อยู่แถบด้านเหนือของโลกน่าจะเห็นง่ายกว่า) อยู่ในกลุ่มดาว 88 กลุ่ม และเป็นหนึ่งในกลุ่มดาว 48 กลุ่มของทอเลมี

35. กลุ่มดาวม้าแกลบ (Equcleus)

กลุ่มดาวม้าแกลบ (Equcleus)

กลุ่มดาวม้าแกลบ เป็นกลุ่มดาวขนาดเล็กเป็นอันดับ 2 รองจากกลุ่มดาวกางเขนใต้ แต่ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มดาว 48 กลุ่มที่ทอเลมีจดไว้ในรายการแต่เดิม

36. กลุ่มดาวแม่น้ำ (Eridanus)

กลุ่มดาวแม่น้ำ เป็นกลุ่มดาวที่มีขนาดใหญ่เป็นลําดับที่ 6 ในกลุ่มดาว 88 กลุ่ม และเป็นหนึ่งในกลุ่มดาว 48 กลุ่มของทอเลมี

37. กลุ่มดาวเตาหลอม (Formax)

กลุ่มดาวเตาหลอม เป็นกลุ่มดาวในซีกฟ้าด้านใต้ ชื่อนี้ นิโคลา หลุยส์ เดอ ลากาย ตั้งให้เมื่อกลางคริสต์ศตวรรษที่ 18 แต่เดิมเรียกว่า Formax Chemica (เตาหลอมเคมี)

38. กลุ่มดาวคนคู่ หรือกลุ่มดาวราศีเมถุน (Gemini)

กลุ่มดาวคนคู่ (กลุ่มดาวราศีเมถุน หรือดาวโลง) เป็นกลุ่มดาวหนึ่งในจักรราศี อยู่ระหว่างกลุ่มดาวปู่ทางทิศตะวันออกกับกลุ่ม ดาววัวทางทิศตะวันตก ทางเหนือคือกลุ่มดาวสารและกลุ่มดาวแมวป่า ส่วนทางใต้คือกลุ่มดาวยูนิคอร์นและกลุ่มดาวสุนัขเล็ก

39. กลุ่มดาวนกกระเรียน (Grus)

กลุ่มดาวนกกระเรียน เป็นกลุ่มดาวในซีกฟ้าด้านใต้ ปรากฏในแผนที่ดาวยูราโนเมเทรีย (Uranometria) ของโยฮันน์ เบเยอร์ เมื่อปี ค.ศ. 1603 แต่คนโบราณอาจรู้จักกันแล้วก่อนหน้านั้น

40. กลุ่มดาวเฮอร์คิวลิส (Hercules)

กลุ่มดาวเฮอร์คิวลิส (Hercules)

กลุ่มดาวเฮอร์คิวลิส เป็นกลุ่มดาวที่มีขนาดใหญ่เป็นลําดับ 5 ในกลุ่มดาว 88 กลุ่มที่รับรองโดยสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล และยังเป็นกลุ่มดาวรุ่นแรกในจํานวนกลุ่มดาว 48 กลุ่มของทอเลมี

41. กลุ่มดาวนาฬิกา (Horologium)

กลุ่มดาวนาฬิกา เป็นกลุ่มดาวในซีกฟ้าด้านใต้ ชื่อนี้ นิโคลา หลุยส์ เดอ ลากาย ตั้งให้เมื่อกลางคริสต์ศตวรรษที่ 18 เดิมเรียก Horologium Oscilitorium เพื่อเป็นเกียรติแก่ คริสเตียน ไฮเกนส์ ผู้คิดค้นนาฬิกาลูกตุ้ม

42. กลุ่มดาวไฮดรา (Hydra)

กลุ่มดาวไฮดรา เป็นกลุ่มดาวใหญ่ที่สุดในกลุ่มดาว 88 กลุ่มที่สหพันธ์ดาราศาสตร์สากลรับรอง และยังเป็นกลุ่มดาวรุ่นแรกในจํานวนกลุ่มดาว 48 กลุ่มของทอเลมีด้วย

43. กลุ่มดาวไฮดรัส (Hydrus)

กลุ่มดาวไฮดรัส เป็นกลุ่มดาวในซีกฟ้าด้านใต้ ปรากฏในแผนที่ดาวยูราโนเมเทรีย (Uranometria) ของ โยฮันน์ เบเยอร์ เมื่อปี ค.ศ. 1603

44. กลุ่มดาวอินเดียนแดง (Indus)

กลุ่มดาวอินเดียนแดง เป็นกลุ่มดาวในซีกฟ้าด้านใต้ ปรากฏในแผนที่ดาวยูราโนเมเทรีย (Uranometria) ของ โยฮันน์ เบเยอร์ เมื่อปี ค.ศ. 1603 ดาวกลุ่มนี้มีดาวเอปไซลอนเป็นดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุดดวงหนึ่ง

45. กลุ่มดาวกิ้งก่า (Lacerta)

กลุ่มดาวกิ้งก่า เป็นกลุ่มดาวอยู่ในซีกฟ้าด้านเหนือ ระหว่างกลุ่มดาวหงส์ กลุ่มดาวแคสซิโอเปียและกลุ่มดาวอันโดรเมดา ตั้งชื่อโดย โยแฮนเนส เฮเวลอส ในคริสต์ศตวรรษที่ 17

46. กลุ่มดาวสิงโต หรือกลุ่มดาวราศีสิงห์ (Leo)

 กลุ่มดาวสิงโต หรือกลุ่มดาวราศีสิงห์ (Leo)

กลุ่มดาวสิงโต (กลุ่มดาวราศีสิงห์) เป็นกลุ่มดาวหนึ่งในจักรราศี อยู่ระหว่างกลุ่มดาวปทางทิศตะวันตกกับกลุ่มดาวหญิงสาวทางทิศตะวันออก

47. กลุ่มดาวสิงโตเล็ก (Leo Minor)

กลุ่มดาวสิงโตเล็ก เป็นกลุ่มดาวจางๆ อยู่ระหว่างกลุ่มดาวหมีใหญ่กับกลุ่มดาวสิงโต โยแฮนเนส เฮเวลีอุส เป็นผู้ตั้งชื่อในคริสต์ศตวรรษที่ 17

48. กลุ่มดาวกระต่ายป่า (Lepus)

กลุ่มดาวกระต่ายป่า เป็นกลุ่มดาวที่อยู่ทางใต้ของกลุ่มดาวนายพราน กลุ่มดาวนี้เป็นหนึ่งในกลุ่มดาว 88 กลุ่มที่สหพันธ์ดาราศาสตร์สากลรับรอง และยังเป็นกลุ่มดาวรุ่นแรกในจํานวนกลุ่มดาว 48 กลุ่มของทอเลมีด้วย

49. กลุ่มดาวคันชั่ง หรือกลุ่มดาวราศีตุลย์ (Libra)

กลุ่มดาวคันชั่ง (กลุ่มดาวราศีตุลย์) เป็นกลุ่มดาวหนึ่งในจักรราศี แต่เห็นไม่ค่อยชัดเนื่องจากไม่มีดาวฤกษ์สว่าง กลุ่มดาวนี้อยู่ระหว่างกลุ่มดาวหญิงสาวทางทิศตะวันตกกับกลุ่มดาวแมงป่องทางทิศตะวันออก ในอดีตเคยเป็นส่วนก้ามของแมงป่อง

50. กลุ่มดาวสุนัขป่า (Lupus)

กลุ่มดาวสุนัขป่า เป็นกลุ่มดาวในซีกฟ้าด้านใต้ หนึ่งในกลุ่มดาว 88 กลุ่มที่รับรองโดยสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล และยังเป็นกลุ่มดาวรุ่นแรกในจํานวนกลุ่มดาว 48 กลุ่มของทอเลมี กลุ่มดาวนี้อยู่ระหว่างกลุ่มดาวคนครึ่งม้ากับกลุ่มดาวแมงป่อง

51. กลุ่มดาวแมวป่า (Lynx)

กลุ่มดาวแมวป่า เป็นกลุ่มดาวในซีกฟ้าเหนือ โยแฮนเนส เฮเวลีอุส เป็นผู้ตั้งชื่อในคริสต์ศตวรรษ ที่ 17

52. กลุ่มดาวพิณ (Lyra I)

กลุ่มดาวพิณ เป็นกลุ่มดาวขนาดเล็ก แต่เห็นง่ายเพราะมีดาวฤกษ์สว่างเช่นดาวเวกา ซึ่งเป็นปลายด้านหนึ่งของสามเหลี่ยมฤดูร้อน

53. กลุ่มดาวภูเขา (Mensa)

กลุ่มดาวภูเขา เป็นกลุ่มดาวจางๆ ในซีกฟ้าด้านใต้ ชื่อนี้ นิโคลา หลุยส์ เดอ ลากาย ตั้งให้เมื่อกลางคริสต์ศตวรรษที่ 18 โดยจะให้หมายถึงภูเขาเทเบิลในแอฟริกาใต้

54. กลุ่มดาวกล้องจุลทรรศน์ (Microscopium)

กลุ่มดาวกล้องจุลทรรศน์ เป็นกลุ่มดาวขนาดเล็กในซีกฟ้าด้านใต้ ชื่อนี้ นิโคลา หลุยส์ เดอ ลากาย ตั้งให้ เมื่อกลางคริสต์ศตวรรษที่ 18

55. กลุ่มดาวยูนิคอร์น (Monoceros)

กลุ่มดาวยูนิคอร์น (Monoceros)

กลุ่มดาวยูนิคอร์น เป็นกลุ่มดาวจางๆ แต่จะเห็นเด่นชัดในคืนฤดูหนาว กลุ่มดาวกลุ่มนี้ล้อมรอบด้วยกลุ่มดาวนายพรานทางทิศตะวันตก มีกลุ่มดาวคนคู่อยู่ทางทิศเหนือ ทางทิศใต้เป็นกลุ่มดาวสุนัขใหญ่ ส่วนทางตะวันออกคือกลุ่มดาวงไฮดรา

56. กลุ่มดาวแมลงวัน (Musca)

กลุ่มดาวแมลงวัน เป็นกลุ่มดาวขนาดเล็กในซีกฟ้าด้านใต้

57. กลุ่มดาวไม้ฉาก (Norma)

กลุ่มดาวไม้ฉาก เป็นกลุ่มดาวขนาดเล็กในซีกฟ้าใต้ ใกล้กับกลุ่มดาวแมงป่อง

58. กลุ่มดาวออกแทนต์ (Octans)

กลุ่มดาวออกแทนต์ เป็นกลุ่มดาวในซีกฟ้าด้านใต้ ชื่อนี้ นิโคลา หลุยส์ เดอ ลากาย ตั้งให้เมื่อกลาง คริสต์ศตวรรษที่ 18 ขั้วฟ้าใต้อยู่ในกลุ่มดาวนี้

59. กลุ่มดาวคนแบกงู (Ophiuchus)

กลุ่มดาวคนแบกงู (Ophiuchus)

กลุ่มดาวคนแบกงู เป็นกลุ่มดาวรุ่นแรกในจํานวนกลุ่มดาว 48 กลุ่มของทอเลมี ซึ่งเป็นกลุ่ม ที่ 13 ในจักรราศี (กลุ่มดาวที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนผ่าน) ด้วยเนื่องจากรูปจําลองของกลุ่มดาวนี้คล้ายชายคนหนึ่งกําลังอุ้มงู (ทําให้กลุ่มดาวงแยกออกเป็นสองส่วนคือหัวกับหาง) ขาข้างหนึ่งของรูปจําลองคนแทรกอยู่กึ่งกลางระหว่างกลุ่มดาวแมงป่องและกลุ่มดาวคนยิงธนู 

60. กลุ่มดาวนายพราน กลุ่มดาวไถ หรือกลุ่มดาวเต่า (Orion)

 กลุ่มดาวนายพราน กลุ่มดาวไถ หรือกลุ่มดาวเต่า (Orion)

กลุ่มดาวนายพราน (กลุ่มดาวไถ หรือกลุ่มดาวเต่า) เป็นกลุ่มดาวที่มีตําแหน่งอยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตรฟ้า ทําให้มองเห็นได้ทั่วโลก จึงเป็นดาวที่รู้จักกันดี ดาวสามดวงที่ประกอบกันเป็น “เข็มขัดของนายพราน” เป็นดาวที่มีความสว่างพอควร สังเกตเห็นได้ง่าย ดาวกลุ่มนี้คนไทยเรียกดาวไถ (เทียบแล้วดาวไถเป็นเข็มขัดของนายพราน) หรือดาวเต่า (เทียบกันแล้วดาวเต่าเป็นตัวนายพราน) จะมองเห็นชัดในฤดูหนาว เป็นดวงดาวสามดวงเรียงกัน ถือว่าเป็นกลุ่มดาวที่ดูได้ง่ายในฤดูนั้น กลุ่มดาวไถมีประโยชน์ในการค้นหาดาวอื่น (คลิก ที่นี่ เพื่ออ่านต่อ)

สนับสนุนโดยยูฟ่าเบท ufabet