Star Myths ตํานานดาวกับเรื่องราวของเทพเจ้ากรีก ตอนที่ 1

Star Myths ตํานานดาวกับเรื่องราวของเทพเจ้ากรีก ตอนที่ 1

บทความนี้จะเป็นตํานานเกี่ยวข้องกับกลุ่มดาวที่น่าสนใจ แต่ในตํานานไม่ได้มีครบทั้ง 88 กลุ่ม  จึงเลือกมาได้เฉพาะที่ยาวพอและน่าสนุก ที่เหลือเป็นตํานานสั้นถึงสั้นมากจึงละเว้นไว้ ตามไปดูกันเลยดีกว่า Continue reading “Star Myths ตํานานดาวกับเรื่องราวของเทพเจ้ากรีก ตอนที่ 1”

88 กลุ่มดาวที่รับรองโดยสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล ตอนที่ 1

นอกเหนือจากดวงดาวที่เป็นดาวในระบบสุริยะและดาวจักรราศีที่อยู่ในสุริยะวิถีแล้ว ท้องฟ้าอันกว้างใหญ่หาที่สุดไม่ได้เหนือหัวเรานี้ ยังมีดวงดาวอีกตั้งมากมายประดับพราวพร่างไปหมด เป็นทั้งดาวที่สถิตอยู่กับที่และโคจรตามวิถี ความสวยงามของมันเป็นที่มาให้คนเราได้สนใจศึกษาเรื่องดาราศาสตร์มาช้านาน และนํามาใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ฤดูกาล เป็นประโยชน์ในการเดินทางมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว การศึกษาดาราศาสตร์ในยุคเริ่มนี้เองที่บรรพบุรุษปู่ย่าตายายคิดเครื่องช่วยจํา ผูกโยงจุดตําแหน่งดาวเข้ากับจินตนาการความเชื่อของตนตามแต่ใครจะเห็นอย่างไร  Continue reading “88 กลุ่มดาวที่รับรองโดยสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล ตอนที่ 1”