ตำนาน 12 จักรราศี กว่าจะมาเป็นสัญลักษณ์ประจำเดือนเกิด ตอนที่ 2

ราศีตุลย์ (Libra) กลุ่มดาวคันชั่ง 

ราศีตุลย์ (Libra) กลุ่มดาวคันชั่ง 

คันชั่งในราศีนี้เป็นคันชั่งสองแขนตามตํานานจึงกล่าวว่าคันชั่งข้างหนึ่งนามว่า ซูเบเนลจีนบี (Zubenelgenubi) เป็นข้างที่หมายถึงความสงบและสันติสุข อีกข้างหนึ่งจึงเป็นข้างที่หมายความถึงตัณหาราคะ ความกระหายใคร่อยากไม่สิ้นสุดของมนุษย์ชื่อว่า ซูเบเนสชามาลี (Zubeneschamal) ความที่มีเทพีวีนัสควบคุมอยู่ ผู้หญิงที่เกิดในราศีตุลย์จึงเป็นที่ยอมรับกัน ว่าสวยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับทุกราศี Continue reading “ตำนาน 12 จักรราศี กว่าจะมาเป็นสัญลักษณ์ประจำเดือนเกิด ตอนที่ 2”

ตำนาน 12 จักรราศี กว่าจะมาเป็นสัญลักษณ์ประจำเดือนเกิด ตอนที่ 1

ตำนาน 12 จักรราศี กว่าจะมาเป็นสัญลักษณ์ประจำเดือนเกิด ตอนที่ 1

นอกเหนือจากดาวเคราะห์ต่างๆที่ชาวกรีก (และนักดาราศาสตร์รุ่นปัจจุบัน) ได้นําเอาชื่อเทพต่างๆของพวกเขามาเรียกแทนแล้ว ยังมีดวงดาวสําคัญอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มดาว 12 กลุ่มที่วงอยู่รอบเส้นสุริยะวิถี พูดง่ายๆคือเมื่อเรามองดวงอาทิตย์ก็จะเห็นกลุ่มดาวพวกนี้อยู่เป็นฉากหลังตามช่วงเวลาแต่ละช่วงเดือนชัดเจน (อันที่จริงมองไม่เห็นหรอกนะ ต้องให้ดวงอาทิตย์เคลื่อนผ่านไปสักสองเดือนก่อนนะแหละถึงจะมองเห็นด้วยตาได้) ดาวที่อยู่ตรงฉากหลังพวกนั้นแหละที่เราเรียกว่า จักรราศี Continue reading “ตำนาน 12 จักรราศี กว่าจะมาเป็นสัญลักษณ์ประจำเดือนเกิด ตอนที่ 1”