ซิกมุนด์ ฟรอยด์ ผู้บุกเบิกทฤษฎีจิตวิทยาแผนใหม่ ตอนที่ 2

ซิกมุนด์ ฟรอยด์ ผู้บุกเบิกทฤษฎีจิตวิทยาแผนใหม่ ตอนที่ 2

ซิกมุนด์ ฟรอยด์ เป็นชาวออสเตรียเชื้อสายยิวโดยกําเนิด มีชื่อเต็มคือ ซิกิสมุนด์ สโคโม ฟรอยด์ (Sigismund Schlomo Freud) เกิดในปี ค.ศ. 1856 ที่ฟรายเบิร์ก (Freiberg) แคว้นโมราเวีย (Moravia) ซึ่งเวลานั้นเป็นเขตปกครองของจักรวรรดิออสเตรีย แต่ปัจจุบันก็คือสาธารณรัฐเชค มีบิดาเป็นพ่อค้าขนสัตว์ ตอนที่ ซิกมุนด์ ฟรอยด์ เกิดนั้น บิดาของเขามีอายุ 41 ปีแล้ว ในขณะที่มารดามีอายุเพียง 21 ปี ต่างกันถึง 20 ปี เมื่อ ฟรอยด์ อายุเพียงไม่กี่ขวบ บิดาก็ประสบปัญหาล้มละลายจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ในปี ค.ศ. 1857 Continue reading “ซิกมุนด์ ฟรอยด์ ผู้บุกเบิกทฤษฎีจิตวิทยาแผนใหม่ ตอนที่ 2”