Eat Indian Food & Curry On รวบรวมตำนานอาหารอินเดียจานเด่น ตอนที่ 1

พริกไทย ราชาแห่งเครื่องเทศ

Eat Indian Food & Curry On รวบรวมตำนานอาหารอินเดียจานเด่น ตอนที่ 1

ในยุโรปยุคกลาง พริกไทยดําเป็นราชาแห่งเครื่องเทศมีความสําคัญยิ่งในการปรุงอาหารเป็นที่นิยมในหมู่คนรวยและชนชั้นสูง พริกไทยนั้นมีราคาแพงเสมอมา แต่เมื่อจักรวรรดิออตโตมันยึดครองคอนสแตนติโนเปิลในปี 1453 เส้นทางการค้าไปทางตะวันออกที่สะดวกที่สุดก็ถูกปิด และราคาพริกไทยก็เริ่มพุ่งสูงเกินควบคุมระหว่างปี 1496-1505 ราคาเพิ่มขึ้นสูงถึง 400% ดังนั้นจึงกลายเป็นเรื่องจําเป็นที่ต้องหาเส้นทางใหม่ไปยังตะวันออก โดยเฉพาะอินเดียและหมู่เกาะเครื่องเทศ Continue reading “Eat Indian Food & Curry On รวบรวมตำนานอาหารอินเดียจานเด่น ตอนที่ 1”