ดาวนิบิรู ดาวหาง อุกกาบาตพุ่งชนโลก ทฤษฎีวันโลกาวินาศที่น่าจับตามอง

จากหลักฐานของหลุมอุกกาบาตต่างๆที่มีการสํารวจพบทั่วโลกนั้น นักวิทยาศาสตร์ได้ทําการคํานวณร่องรอยจากหลุมต่างๆทั้งหมดและจัดทําสถิติออกมาว่า ในทุกๆ 500,000 ปีจะมีอุกกาบาตหรือสะเก็ดดาวหางที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนับตั้งแต่ 1 กิโลเมตรขึ้นไปตกลงพื้นผิวโลกครั้งหนึ่ง แต่สถิตินี้ยังเป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้น ยังไม่อาจนํามาใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงที่มีน้ำหนักได้แต่อย่างใด

แต่มันก็มีความสําคัญทําให้เราสามารถเชื่อได้ว่าโอกาสที่จะมีอุกกาบาตหรือสะเก็ดดาวขนาดใหญ่ตกลงสู่พื้นโลกได้อีกนั้นเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ หรือแม้แต่เหตุการณ์อย่างเช่นที่เคยเกิดขึ้นมาเมื่อ 65 ล้านปีที่แล้ว และทําให้เกิดร่องรอยของหลุมอุกกาบาตทั้งที่หลุมชิกซูลับกับหลุมศิวะขึ้น ก็ยังคงมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้อีกในช่วงเวลาปัจจุบันหรือแม้ในอนาคตช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งก็ตาม Continue reading “ดาวนิบิรู ดาวหาง อุกกาบาตพุ่งชนโลก ทฤษฎีวันโลกาวินาศที่น่าจับตามอง”