ภัยร้ายจากฝุ่นคอสมิกในอวกาศที่อาจส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อโลก ตอนที่ 2

ภัยร้ายจากฝุ่นคอสมิกในอวกาศที่อาจส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อโลก ตอนที่ 2

ปัญหาจากฝุ่นคอสมิกที่ส่งผลต่อโลกนั้นกําลังเป็นที่สนใจกันอย่างกว้างขวางมากขึ้นเรื่อยๆในแวดวงวิทยาศาสตร์โลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลที่มีฝุ่นคอสมิกจํานวนมากกลุ่มหนึ่งกําลังเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้กาแล็กซีทางช้างเผือกของเรามากขึ้นเรื่อยๆจากองค์การอวกาศยุโรป (European Space Agency) ซึ่งได้ส่งยานสํารวจอวกาศยูลิสซิส (Ulysses) ขึ้นไปสังเกตดูปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในระบบสุริยจักรวาล จนสามารถจับความเคลื่อนไหวดังกล่าวได้ โดยเรื่องนี้ต่อมาได้รับการยืนยันจากทางองค์การนาซาด้วยเช่นกันว่านาซาเองก็ได้เฝ้าสังเกตปรากฏการณ์นี้อยู่ด้วย โดยออกมาเปิดเผยสิ่งเดียวกันนี้ว่ามีฝุ่นคอสมิกจํานวนมากกลุ่มหนึ่งที่กําลังเคลื่อนตัวเข้ามา ซึ่งไม่ใช่เพียงเข้ามาใกล้กาแล็กซีทางช้างเผือกเท่านั้น แต่มันยังมีวิถีที่มุ่งตรงมายังระบบสุริยจักรวาลของเรามากขึ้นเรื่อยๆด้วย Continue reading “ภัยร้ายจากฝุ่นคอสมิกในอวกาศที่อาจส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อโลก ตอนที่ 2”

ทฤษฎีหลุมดํา เทหวัตถุในห้วงอวกาศที่ดูดกลืนทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้า

นิยายวิทยาศาสตร์หลายต่อหลายเรื่องจินตนาการถึงโลกอนาคตว่า เมื่อมนุษย์ในอนาคตได้ถิ่นที่อยู่อาศัยอย่างถาวรแล้ว โลกที่เคยอาศัยกลับไม่สามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยและดํารงชีวิตได้อีกต่อไป ซึ่งสาเหตุนั้นอาจมีการจินตนาการแตกต่างกันไปต่างๆนานา ตั้งแต่สงครามที่มนุษย์ลุกขึ้นประหัตประหารกันเองจะด้วยอาวุธนิวเคลียร์หรืออาวุธเชื้อโรคก็ตาม ทําให้โลกเกิดความวิบัติเสียหายอย่างรุนแรงจนไม่อาจใช้เป็นที่อาศัยต่อไปได้อีก หรือไม่ก็เกิดจากความวิปริตแปรปรวนทางธรรมชาติที่ทําให้สภาวะแวดล้อมของโลกเสียหายลงไปอย่างรุนแรง หรือจะโดยปรากฏการณ์ธรรมชาติจากนอกโลกที่เราไม่อาจควบคุมได้จากรังสีคอสมิก จากอุกกาบาต หรือดาวหางพุ่ง ชนโลกก็ตาม Continue reading “ทฤษฎีหลุมดํา เทหวัตถุในห้วงอวกาศที่ดูดกลืนทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้า”