เทพและเทพีทั้งห้าองค์ที่คงความหมายสําคัญแก่โลก ตอนที่ 1

เทพและเทพีทั้งห้าองค์ที่คงความหมายสําคัญแก่โลก ตอนที่ 1

โลก มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 12,756 กิโลเมตร โคจรรอบดวงอาทิตย์โดยใช้เวลา 365.24 วัน หมุนรอบตัวเองใช้เวลา 1 วัน และอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ราว 149.6 ล้านกิโลเมตร มวลของโลกคือหินและโลหะ บรรยากาศประกอบด้วยไนโตรเจนและออกซิเจนเป็นส่วนใหญ่ Continue reading “เทพและเทพีทั้งห้าองค์ที่คงความหมายสําคัญแก่โลก ตอนที่ 1”