เหล่าเทพและเทพีชั้นรองต่างๆที่มีบทบาทอยู่ในตํานานกรีก

เหล่าเทพและเทพีชั้นรองต่างๆที่มีบทบาทอยู่ในตํานานกรีก

นอกเหนือจากเทพเจ้าที่มีชื่อเสียงที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น ยังมีเทพชั้นรองๆอีกหลายองค์ที่มีบทบาทอยู่ในตํานานกรีกและมีคนเคารพบูชาในสมัยนั้นไม่น้อย บางองค์ก็ประกอบอยู่ในเรื่องต่างๆหลายเรื่อง เทพชั้นรองที่ว่ามีทั้งเทพและเทพีและส่วนใหญ่ก็เป็นลูกๆของจากซูส เช่น ลูก ๆของซูสกับเทพีธีมิส (Themis) เทพีแห่งความยุติธรรม ซึ่งมีอยู่สองพวกก็คือ Continue reading “เหล่าเทพและเทพีชั้นรองต่างๆที่มีบทบาทอยู่ในตํานานกรีก”