ภัยร้ายจากฝุ่นคอสมิกในอวกาศที่อาจส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อโลก ตอนที่ 1

Cosmic Dust

ท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ไพศาลที่เรามองเห็นอยู่เหนือหัวของเราทุกวันนั้น ที่จริงแล้วคือห้วงอวกาศอันมืดมิดไม่มีที่สิ้นสุดและเต็มไปด้วยดวงดาวหรือเทหวัตถุชนิดต่างๆที่มีอยู่จํานวนมากมายมหาศาลไม่มีที่สิ้นสุดเช่นกัน และที่เห็นว่ามันมีความสว่างไสวไร้ดวงดาวช่วงเวลากลางวัน แต่กลับมืดมิดและเต็มไปด้วยดวงดาวในเวลากลางคืนนั้น เป็นเพราะการหมุนรอบตัวเองของโลกทําให้ด้านที่หันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์จึงเป็นเวลากลางวัน Continue reading “ภัยร้ายจากฝุ่นคอสมิกในอวกาศที่อาจส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อโลก ตอนที่ 1”